Kwaliteitsborging bouw: Plan van aanpak

Ons plan van aanpak is ervoor te zorgen u met onze onafhankelijke adviesdiensten op kwaliteitsgebied verder te helpen en te ondersteunen. Hiermee krijgt u uw verantwoordelijkheid inzichtelijk. Hoe wij dat doen, leest u in onderstaande stappen.

 

Plan toetsen

We gaan als eerste het bouwplan toetsen, op de volgende items:

  • Het uitvoeren van een risicobeoordeling van het bouwplan door het beoordelen op compleetheid en de samenhang van de stukken.
  • Het benoemen van de risico’s met betrekking tot het voldoen aan de eisen Bouwbesluit 2012
  • Onderzoeksmethoden:Tijdens het onderzoek bestuderen wij de door de opdrachtgever verleende gegevens zoals de bouwtekeningen, statische berekeningen, constructietekeningen, Bouwbesluit berekeningen, akoestisch onderzoek, en natuuronderzoek.

 

Risico’s van het bouwplan

Vervolgens gaan wij op zoek naar de risico’s van het bouwplan. Dit doen wij door de samenhang tussen de gegevens en de documenten onderling met elkaar te vergelijken. Daarnaast toetsen wij de overige gegevens en documenten die bij de aanvraag zijn gevoegd aan de indieningsvereisten.
Aansluitend toetsen wij ook het bouwplan aan de bouwvoorschriften zoals deze worden beschreven in het Bouwbesluit.
Onze bevindingen leggen wij vast in een beoordelingsmatrix.

 

Download de beoordelingsmatrix

 

De beoordelingsmatrix bij een onvolledig of onjuist bouwplan

Als blijkt dat het bouwplan onvolledig of onjuist is, geven wij dat aan in de beoordelingsmatrix. Wij geven bijvoorbeeld aan welke documenten tijdens de bouwvoorbereiding of tijdens de uitvoeringsfase nog moeten worden aangeleverd om de kwaliteit te kunnen borgen. In een rapport beschrijven wij de risicobeoordeling ten aanzien van de indieningsvereisten. Daarin geven wij ook per onderdeel aan of bepaalde gegevens niet juist zijn aangegeven op tekening of de betreffende stukken bij de aanvraag ontbreken. De inhoudelijke beoordeling van het bouwplan nemen wij in een beoordelingsmatrix op. In de beoordelingsmatrix is per onderdeel het onderwerp, de aard van de eis en een risico-inschatting gemaakt. De risico’s worden onderverdeeld in drie klassen, te weten:

Klasse 1: gering risico
Gering effect op de beheersbaarheid van de as-built kwaliteit. In het huidige stadium zijn geen problemen met de kwaliteit/regelgeving te verwachten en zijn de risico’s in voldoende mate beheerst. Er is geen aanleiding tot aanvullende beheersmaatregelen.

Klasse 2: mogelijk risico
Mogelijk effect op de beheersbaarheid van de as-built kwaliteit. In het huidige stadium zijn geen directe problemen met de kwaliteit/regelgeving te verwachten en zijn de risico’s in voldoende mate beheerst. Er zijn tijdig aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk.

Klasse 3: risico
Direct effect op de beheersbaarheid van de as-built kwaliteit. In het huidige stadium zijn problemen met de kwaliteit/regelgeving te verwachten en zijn de risico’s onvoldoende beheerst. Verdere voortgang wordt opgeschort totdat de aanvullende beheersmaatregelen aantoonbaar zijn doorgevoerd en
gereduceerd tot een lagere risicoklasse.

Na beoordeling van het risico is per onderdeel een omschrijving van het risicoaspect, het aandachtspunt en het eerste moment van borging omschreven. Bij Risico 2 en 3 zal veelal tijdens de ontwerpfase aangetoond moeten worden hoe het risico wordt geborgd. Bij risico 1 kan tijdens de uitvoeringsfase nog beoordeeld worden hoe aan de specifieke voorschriften kan worden voldaan en kan zodoende de kwaliteit worden geborgd.

In ons rapport geven wij conclusies over de volledigheid van het bouwplan en of aan de eisen wordt voldaan. Ook geven wij aan of met het bouwplam gestart mag worden. Hiervoor moet het bouwplan volledig zijn en moet de kwaliteitsborger voldoende vertrouwen hebben dat het bouwplan voor de ingebruikname voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

 

Volledigheid van het bouwplan

De aanvrager dient ervoor te zorgen dat de aanvraag volledig is voordat hij het bouwplan verder inhoudelijk door de kwaliteitsborger laat toetsen.

 

Volledigheid van het bouwplan

Nadat de stukken volledig zijn kan Alphaplan de inhoudelijke toetsing aan het Bouwbesluit afronden. Van de getoetste onderdelen die niet voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 zijn de maatregelen in de beoordelingsmatrix omschreven. Aan de hand van het risico geven wij per onderdeel aan hoe de kwaliteit is te borgen en in welk stadium dit moet worden aangetoond.

 

Vervolgacties

De beoordelingsmatrix kan dienen als uitgangspunt voor een keuringsplan. De aannemer, die het werk gaat uitvoeren, dient door middel van een keuringsplan aan te tonen hoe de risico’s worden onderbouwd, worden verholpen en worden geborgd. Het keuringsplan van de aannemer dient ter controle aan het bevoegd gezag, de gemeente, te worden overhandigd. Nadat het plan volledig is en de toetsing heeft plaatsgevonden kan de opdrachtgever het plan indienen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag toetst het bouwplan aan het bestemmingsplan, welstand en of een borger is aangewezen voor het plan. Het bevoegd gezag verstrekt op basis hiervan een vergunning. De aannemer dient het keuringsplan op te stellen en hierin mede de risico’s uit de beoordelingsmatrix mee te nemen. Tijdens de bouw kan door middel van het keuringsplan worden bijgehouden hoe en wat er is getoetst. Als de bouw gereed is, alles voldoet aan het Bouwbesluit 2012 en het gebouwdossier compleet is, kan de eindverklaring van de kwaliteitsborger worden ingediend bij bevoegd gezag. Op basis van deze bescheiden kan Alphaplan een positief advies geven om de woningen in gebruik te laten nemen.

 

Rico Vermeij | hoofd projectvoorbereiding

Rico Vermeij
Hoofd Projectvoorbereiding
Neem contact op

(06) 553 95 244

Deze site maakt gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten