Groot onderhoud Hoogkamerlaan te Rijswijk

In opdracht van Vidomes hebben wij de voorbereiding tot en met het aanbestedingstraject voor het project groot onderhoud 264 portiekwoningen Hoogkamerlaan e.o. in Rijswijk uitgevoerd. De uitvoering is momenteel in volle gang. Samen met een opzichter van Vidomes verzorgen wij de uitvoeringsbegeleiding.

Het complex bestaat uit 9 blokken, 33 portieken van 8 woningen in vier bouwlagen op een onderbouw met bergingen en algemene ruimten.

De uit te voeren werkzaamheden betreffen:

Tijdens de uitvoering krijgen de bewoners de gelegenheid om gebruik te maken van een logeerwoning. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

De uitvoering is in september 2017 gestart en wordt naar verwachting in december 2018 opgeleverd.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Onze klanten