Zorg en welzijn

Onze ervaring in deze sector loopt zeer uiteen. Het begeleiden van ver- en nieuwbouw van ziekenhuizen is ons niet vreemd. Evenals het begeleiden van ver- en nieuwbouw van huisartsenpraktijken (HOED), hospice centra, woonzorgcombinaties, sociale opvang (Leger des Heils), begeleid wonen, geestelijke gezondheidszorg etc. Ook op het gebied van ontwerpen en inrichting hebben wij in deze sector volop ervaring en kunnen wij u zeker in ondersteunen en ontzorgen.