Overheid

Wij hebben uiteenlopende ervaringen in de sector overheid. Wij werken onder andere voor gemeenten, politie, brandweer, Belastingdienst, openbaar vervoer en ministeries. Inmiddels hebben wij bijvoorbeeld al van verschillende brandweerkazernes van Brandweer Hollands Midden de herinrichting van de personeelsruimtes begeleid en hebben wij voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de afgelopen jaren verschillende werkzaamheden op het gebied van projectmanagement, bouwkostenmanagement, asbestinventarisaties en inspecties verricht.