Asbest Herkennen

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar betekent. Daarom is asbest in veel materialen toegepast; duurzaam en hoge slijtvastheid. De vezels in asbest zijn zo klein dat ze niet met het blote oog zijn waar te nemen. Deze asbestvezels zijn verwerkt in allerlei andere materialen. Asbestvezels zijn dus niet te herkennen, maar het materiaal waarin de asbestvezels zijn verwerkt, kunnen we wel herkennen. Ondanks dat de asbestvezels zo klein zijn, zijn ze niet onschuldig. Integendeel zelfs, deze vezels kunnen een groot gevaar voor je gezondheid zijn. Om die reden is het dus van groot belang asbest tijdig te herkennen. Om er zeker van te zijn dat u met asbest te maken heeft, moet u het betreffende materiaal in een laboratorium laten onderzoeken.

Asbestinventarisatie laten uitvoeren

Daarom is het raadzaam om altijd een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een deskundig en proces gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Wij zijn in het bezit van een proces-certificaat asbestinventarisatie conform de richtlijnen van Ascert (Stichting Certificatie Asbest). Tijdens een asbestinventarisatie kan de asbestspecialist zorgvuldig en veilig een monster van het verdachte product nemen en dit laten onderzoeken in een laboratorium. Een asbestinventarisatie bestaat globaal uit de onderdelen:

 • Deskresearch
 • Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
 • Onderzoek op locatie
 • Rapportage

Soorten asbest herkennen

Om asbest te herkennen, is het belangrijk te weten dat er twee groepen (typen) asbest bestaan, namelijk:

Serpentijnen asbest, kenmerken:

 • Gekrulde vezels
 • Dwarsrichting splijten
 • Zachte vezels

Amfibolen asbest, kenmerken:

 • Naaldvormige vezels
 • Lengterichting splijten
 • Scherpe naalden

Er zijn zes soorten asbest te onderscheiden die onder een van de bovengenoemde groepen asbest zijn onder te verdelen. De onderverdeling van deze zes soorten asbest binnen twee groepen is als volgt:

Serpentijn asbest

 • Chrysotiel (wit asbest) verwerkt in 85%

Deze groep heeft maar één bepaalde kleur asbest (wit) en komt het meest voor in Nederland (85%). Deze groep asbest is te herkennen aan de vezel. Die is namelijk gekruld.

Amfibool asbest

 • Crocidoliet (blauw asbest) verwerkt in 10%
 • Amosiet (bruin asbest) verwerkt in 5%
 • Actinoliet (groen asbest)
 • Tremoliet (grijs asbest)
 • Anthophyliet (geel asbest)

Deze groep bevat asbest in de kleuren blauw, bruin, groen, grijs en geel. De vezels van deze groep asbest is naaldvormig. Als de vezels splijten, gebeurt dat in de lengte. De vezels worden dan nog dunner en gevaarlijker. De blauwe asbest is de meest gevaarlijke soort asbest. De weerhaakjes die aan deze vezels zitten, brengen grote schade aan de longen van mensen.

De kleur van het soort asbest refereert aan de oorspronkelijke delvingsvorm. Daarvan is witte asbest de minst schadelijke soort, maar wel degelijk schadelijk!

Hechtgebonden asbest herkennen

Asbest bestaat uit twee verschillende structuren, namelijk hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest is de minst gevaarlijke, omdat bij deze structuur de vezels stevig met elkaar zijn verbonden. De asbest kan hierdoor moeilijk vrijkomen, mits het materiaal niet is beschadigd. Als het materiaal wel beschadigd is, kan ook hechtgebonden asbest vrijkomen en gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Kenmerken hechtgebonden asbest

 • Harde materialen
 • Goede binding van de vezels
 • Lage percentages

Lees meer over ‘Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Hoe kan ik asbest herkennen?

Ondanks dat asbest sinds 1993 verboden is, kan asbest nog wel in producten, materialen en gebouwen van voor die tijd aanwezig zijn. Wist u dat bij ruim 70% van de woningen die tussen 1945 en 1994 zijn gebouwd asbest aanwezig is bron: Eigen huis magazine 2014). U kunt dus beginnen door eerst naar het jaartal van de producten en/of materialen in de woning te kijken.

Onze Deskundig inventariseerders asbest kunnen asbest herkennen door:

 • de kennis die zij hebben van de eigenschappen van het product;
 • de visuele kenmerken van het product;
 • deels kennis van de historie;
 • deels ervaring (meer dan 3500 toepassingen).

Doordat de asbestvezels niet met het blote oog zijn waar te nemen, is het onmogelijk deze te herkennen. De asbestvezels zijn alleen via een microscoop te zien. Daarentegen zijn de materialen waarin die asbestvezels zijn verwerkt wel te herkennen. Want alle asbesthoudende materialen hebben namelijk een aantal algemene eigenschappen gemeen. Deze kenmerken kunnen u helpen om asbest te herkennen.

Asbest is een goedkope grondstof. Daarom is de kans groot dat u asbest in eerder in goedkope materialen tegenkomt dan in duurdere materialen. Het isolatievermogen van asbest is groot. Dit geldt zowel met betrekking tot warmte, elektriciteit als geluid. Daarom is asbest in veel isolatiemateriaal toegepast bijvoorbeeld bij plafonds, daken en rondom warme leidingen.
Naast dat asbest een ideale grondstof voor isolatiemateriaal was, kan het ook goed tegen zeer hoge temperaturen en temperatuurschommelingen. Om die reden werd asbest ook veel verwerkt in kachels en cv-installaties. Asbest heeft een hoge slijtvastheid en is erg duurzaam

Hoe doet Alphaplan een asbestinventarisatie?

Bekijk in onderstaande video hoe Alphaplan voor u een asbestinventarisatie uitvoert:

Asbest golfplaten herkennen

Bij de meeste materialen is het moeilijk om asbest te herkennen. U kunt door bepaalde kenmerken van het materiaal hooguit vermoeden dat er asbest in is verwerkt. Maar hoe weet u nu of u te maken heeft met asbesthoudende golfplaten of asbestvrije golfplaten? Bij golfplaten kunt u dat wel controleren. Golfplaten zijn namelijk voorzien van een code. Deze code bestaat meestal uit een productiedatum (voor of na 1994) en letters. De letters geven aan om welk soort golfplaat het gaat. Aan de hand van die letters weet u of de betreffende golfplaat wel of geen asbest bevat.

Golfplaten met de volgende letters bevatten geen asbest:

 • NT: New Technology
 • AF: Asbestos Free
 • AFM: Asbestos Free Material
 • NA: Non Asbestos
 • AP: Amiante Pas
 • AV: Asbest Vrij

Golfplaten met de volgende letters bevatten wel asbest:

 • AT: Asbestos Technology
 • NF: Non Friable (hechtgebonden)
 • CAF: Compressed Asbestos Fibres

Asbest herkennen vloerbedekking

Vanwege de positieve eigenschappen van asbest is dit vroeger op veel manieren in gebouwen verwerkt. Naast bouwmateriaal, zoals cement en golfplaten, werd asbest ook veel verwerkt in vloerbedekking. Asbest in vloerbedekking is vaak te herkennen aan een grijzige, soms groenachtige kleur. Dit komt omdat er meestal chrysotiel is gebruikt. Tegenwoordig noemen we dat wit asbest. De onderlaag van de vloerbedekking heeft vaak een uiterlijk dat lijkt op dat van karton of van grof papier. Asbest komt vooral veel voor in vinyl vloerbedekking ofwel vloerzeil. Tussen 1968 en 1980 werd asbest vooral veel gebruikt als onderlaag voor vloerbedekking. Aan de onderkant van de vloerbedekking werd vaak een laag van asbestvilt gemaakt. In de meeste gevallen gaat het om losgebonden asbest. Losgebonden asbest is zeer gevaarlijk,omdat de asbest in losgebonden vorm vaak een hoge concentratie vezels bevat. De onderlaag van asbestvilt in vloerbedekking bevat gemiddeld zo’n 75% asbest. Vloerbedekking waarin asbest aanwezig is kan beschadigen. Bijvoorbeeld als de vloerbedekking wordt gebogen. Als de onderlaag van asbestvilt aangetast wordt, kunnen vezels makkelijk vrijkomen. Om gezondheidsrisico’s te beperken wordt de asbesthoudende vloerbedekking verwijderd. Wij adviseren dit niet zelf te doen, maar door bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd.Voorafgaand aan het verwijderen, vindt altijd eerst een asbestinventarisatie plaats. Als u zeker wilt weten of in uw woningbezit asbesthoudende vloerbedekking aanwezig is, laat dan een asbestinventarisatie uitvoeren.

 

Aanvraag asbestinventarisatie

 

Asbest plafondplaten herkennen

In het verleden is asbest in verschillende soorten materialen en producten verwerkt. Daardoor kan het moeilijk zijn om deze asbesthoudende producten te herkennen. Asbest staat o.a. bekend om een uitstekende isolerende werking en daarom werd het vroeger in de bouw veel gebruikt. In woningen die voor 1980 zijn gebouwd, worden dan ook regelmatig asbesthoudende materialen geconstateerd. Eén van deze asbesthoudende materialen zijn asbest plafondplaten. Asbest plafondplaten zijn te herkennen aan de kleur en de structuur. Een combinatie van een lichtbruine tot gele kleur en een vezelige of korrelige structuur is het meest kenmerkend voor het herkennen van asbest.
Twijfelt u of er asbesthoudende materialen in uw woningbezit aanwezig zijn? Dan adviseren wij u altijd een deskundig specialist te raadplegen om uw woningbezit te inventariseren. U weet dan exact waar u aan toe bent.

 

Aanvraag asbestinventarisatie

 

Asbest in huis herkennen

Hoe kunt u asbest in een huis herkennen?
Op tal van plekken kan asbest in een huis of gebouw voorkomen. De meest voorkomende plekken in een huis of gebouw waar u asbest kunt aantreffen, zijn bijvoorbeeld het asbestcement in de vorm van een vlakke plaat, maar ook als een schoorsteen of een luchtkanaal. Daarnaast wordt vaak asbest aangetroffen in bloembakken, golfplaten of dakgoten. U vindt dit terug in de gevels, daken en rondom de schoorstenen, maar ook in de dakgoot of de regenpijp. Daarnaast kunt u rekening houden met standleidingen in het asbestcement, net als het vinylzeil met asbesthoudende onderlaag. Tenslotte kunt u zich richten op een afdichtkoord, dat u onder andere kunt vinden in cv-ketels en gashaarden of allesbranders. Als u precies wilt weten waar u aan toe bent, adviseren wij om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.

 

Download PDF

 

Vrijblijvende offerte asbestinventarisatie aanvragen

 

Asbest plafond herkennen

Het verwerken van en het werken met asbest is sinds 1993 verboden door de wet. Een feit is wel dat veel woningen die voor deze tijd zijn gebouwd nog sporen van asbest kunnen bevatten. Plafonds en dakplaten zijn plaatsen waar vaak asbest wordt gevonden, bijvoorbeeld brandwerende boards en asbesthoudend stucwerk.

In de meeste gevallen is het soort asbest dat in een plafond wordt aangetroffen de variant niet-hechtgebonden asbest. Dit type asbest is te herkennen aan zijn vezelige en korrelige structuur of wanneer het om brandwerende boards gaat aan zijn lichtbruine tot gele kleur met een soort zachtboard structuur.

In veel gevallen is het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest noodzakelijk. Vooral als het om asbest gaat dat zich onder de plafondplaat bevindt. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau kan vakkundig de situatie bekijken en beoordelen of het nodig is om asbest te verwijderen. U krijgt dan ook tips hoe u hiermee om moet gaan door middel van een beheersplan.

Kosten asbest verwijderen plafond

Voor het verwijderen van asbest in plafonds is de prijs afhankelijk van de locatie waar het asbest zich precies bevindt. Daarbij spelen ook de factoren; grootte van het materiaal, het soort en de hoeveelheid asbest een rol in de bepaling van de kosten. Wilt u weten wat in uw situatie het verwijderen van asbest kost en bent u benieuwd naar specifieke prijzen voor het verwijderen van asbest in het plafond? Neem contact met ons op voor een op maat gemaakte offerte.

Asbest herkennen isolatie

Het isolatievermogen van asbest is groot. Daarom is asbest in veel isolatiemateriaal toegepast bijvoorbeeld bij plafonds, daken en rondom warme leidingen. Van asbesthoudende materialen is namelijk bekend dat ze hittebestendig zijn. Het herkennen van asbesthoudende isolatie is moeilijk. Het is niet makkelijk te onderscheiden van niet-asbesthoudende isolatie. Dat heeft er onder andere mee te maken omdat vroeger veel organische materialen werden gebruikt in isolatie zoals stro of dierenharen.
Asbestisolatie komt vaak voor bij onder andere verwarmingsketels en -leidingen, dakbeschot, brandwerende deuren en platen.
Bij twijfel of u te maken heeft met asbesthoudend isolatiemateriaal adviseren wij u een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een deskundig en gecertificeerd bureau en de resultaten van de inventarisatie af te wachten. Als de isolatie asbest bevat dan moet dat door een asbestverwijderaar worden verwijderd, omdat het om niet-hechtgebonden asbest gaat. Dit betekent dat de asbestvezels makkelijk kunnen vrijkomen en dat levert gevaar op voor de gezondheid.
Het is belangrijk dat het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest, zoals asbesthoudende isolatie, door een erkende asbestverwijderaar wordt verwijderd. Dit is omdat er speciale voorzorgsmaatregelen in de betreffende ruimte moeten worden genomen. Dit geldt ook voor de verwijderaars zelf. Ook die moeten de nodige voorzorgsmaatregelen treffen.

 

Vrijblijvende offerte asbestinventarisatie aanvragen

 

Asbest herkennen dak

In Nederland is zo’n 80 miljoen vierkante meter aan dak met ziekteverwekkend asbest aanwezig. Het herkennen van die asbestdaken is van groot belang, omdat asbestdaken vermoedelijk in de toekomst verboden worden. De regering wilde asbestdaken per 31 december 2024 verbieden. De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Milieubeheer verworpen. Het plan was het Asbestdakenverbod op te nemen in het Asbestverwijderingsbesluit, een zogenoemde algemene maatregel van bestuur. Na het advies van de Raad van State om het verbod beter wettelijk te verankeren, heeft de toenmalige staatssecretaris wetsvoorstel 34.675 ingediend, tot aanpassing van de Wet Milieubeheer.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om het asbestdakenverbod op 1 januari 2024 te laten ingaan, maar na het plenaire debat in de Tweede Kamer op 10 december 2018 heeft de staatssecretaris toegezegd het verbod op 31 december 2024 te laten ingaan. Dat heeft de Tweede Kamer overtuigd, want op 16 december 2018 is het wetsvoorstel aangenomen.

De Eerste Kamer was tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 28 mei 2019 kritisch over de financiële en praktische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het asbestdakenverbod. Dat leidde ertoe dat de staatssecretaris in de brief van 4 juni 2019 aangaf het verbod pas per 1 januari 2028 te laten ingaan. Helaas mocht dat niet meer baten, want tijdens de stemming in de Eerste Kamer later die dag op 4 juni 2019, bleek dat geen meerderheid voor het wetsvoorstel werd gehaald.

Voorlopig is dus nog geen sprake van een asbestdakenverbod. Het is ook nog niet duidelijk wanneer de regering in de toekomst alsnog gaat proberen een verbod in te voeren.

Hoe we nu omgaan met alle initiatieven, zowel vanuit de overheid als vanuit bedrijven, om eigenaren te stimuleren hun asbestdaken te saneren, is niet bekend. Vooralsnog blijft het raadzaam om te weten of u met een asbestdak te maken heeft, want asbest kan zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Twijfelt u of u te maken heeft met een asbestdak, neem dan contact met ons op. Onze deskundige asbestinventariseerders zijn specialist in het herkennen van asbest.

 

Asbestinventarisatie nodig? Vrijblijvende offerte

 

Asbest herkennen woning

In en rondom een woning kunt u asbest op verschillende plaatsen aantreffen. Buiten de woning in bijvoorbeeld de schoorsteen, het dak, de dakkapel of het dakraam, de regenpijp en dakgoot, de gevelbekleding, het dak van de schuur, het balkonscherm/privacyschermen tussen balkon. Binnen de woning in bijvoorbeeld het vloerzeil of de vloertegels, de vensterbank en aftimmering onder kozijn, de cv-ketel, de boilers, de geisers en andere installaties, de meterkast, de tussenwand, het verlaagd plafond, de aftimmering op zolder, de stortbak in het toilet en de riolering, de afvoerpijp.

Om asbest te herkennen adviseren wij om meer kennis te hebben over wat asbest precies is. Wij kunnen u daarbij helpen met onze cursus asbestherkenning. Onze asbestspecialisten hebben veel praktijkervaring. Zij delen graag hun kennis en ervaring met u en praten u bij over complexe wet- en regelgeving. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Training Asbest herkennen volgen?

Wilt u of uw medewerkers meer kennis over asbest vergaren of leren hoe je asbest kunt
herkennen? Volg dan onze eendaagse asbesttraining ‘Asbest Herkennen’.

 

Training asbestherkenning

Neem voor meer informatie over het herkennen van asbest vrijblijvend contact met ons op.

Contactgegevens

Rachid van der Meer
Projectleider / productmanager asbest

Deze site maakt gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten