Inspecteren en keuren - Bedrijfsleven o en r

Inspecteren en keuren

Al vanaf de oprichting (1975) houden wij ons bezig met het inspecteren van vastgoed en het analyseren en oplossen van gebreken.

Door deze jarenlange ervaring beschikken wij over kennis en deskundigheid om uw vastgoedobject zorgvuldig en betrouwbaar te inspecteren. Voor een gedegen advies bent u bij ons aan het juiste adres.

Trainingen

Onze medewerkers zijn specialisten op het gebied van de diensten die wij aanbieden. Om kennis op te doen over die diensten hebben zij hiervoor een cursus, training of opleiding gevolgd. Daarnaast hebben onze specialisten een schat aan praktijkervaring.  Die kennis en ervaring willen wij graag met u delen. Onze trainingen zijn niet bedoeld om u specialist te maken. Ze zijn bijvoorbeeld bedoeld om uw geheugen op te frissen en uw kennis te verbreden. Bijvoorbeeld om meer te weten te komen over onderhoudsmanagement.

Als u interesse heeft in onze training onderhoudsmanagement, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Wij kunnen u dan meer vertellen over de inhoud van de training, inzage geven in het lesmateriaal en uw vragen beantwoorden. Voor u is het dan makkelijker beoordelen of de training interessant is voor uw medewerkers.
Wij kunnen de trainingen geven voor een aantal van uw medewerkers. Wij kunnen de training dan exact laten aansluiten op uw kenniswens.

Onderhoudsmanagement

Alphaplan verzorgt een training onderhoudsmanagement waarin antwoord wordt gegeven op de onderstaande vraagstelling:

 • Waarom moet vastgoed worden onderhouden?
 • Hoe organiseer je vastgoedonderhoud? (traditioneel)
 • Welke beheersinstrumenten staan hiervoor ter beschikking?
 • Hoe organiseer je onderhoudsmanagement in een prestatiecontract?

Programma
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:
Waarom onderhouden?

 • Ontwikkelingen in onderhoud. Wat is er veranderd en wat gaat er veranderen?
  - Bouwplanoptimalisatie.
  - Exploitatiegericht denken.
 • Welke soorten onderhoud zijn er en hoe werken deze?
  - Demarcatie huurder/verhuurder.
  - Klachtonderhoud mutatie- en planmatig onderhoud.
  - Preventief en contractonderhoud.
 • Hoe organiseert u het onderhoud, de strategie en het beleid, proactief en in relatie tot de wens van de klant?
  Meerjarenonderhoudsprognose:
  - Programma van eisen.
  - Inventariseren.
  - Inspecteren en vaststellen faaloorzaken van de elementen en bepalen risico's.
  - Bepalen activiteiten en afwegingsmodellen.
  - Plannen.
  - Afprijzen.
  - Afstemmen.
  - Jaarplannnen.
  - Monitoren en actualisatie.
  - Uitvoering.
 • Software.
 • Wettelijk kader.
 • Lange termijn onderhoudscontracten / prestatiecontracten / ketenintegratie.
 • Cartotheek, registreren klacht- en mutatieonderhoud, woonboard, 3D scan en BIM model.
 • Afsluiting en vragen.

Cursusmateriaal
Van de presentatie wordt een hand-out uitgereikt.

Doelgroep
De training is bedoeld voor een brede groep mensen die voor hun vakgebied te maken krijgen met een deel van het onderhoudsmanagement. De workshop is vooral gericht op het geven van inzicht in de materie en niet op de invulling ervan.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 145,= p.p. per dagdeel, exclusief btw.

Duur van de training
Wij geven deze training in een sessie van maximaal vier uur.
U kunt ook een aanvraag doen om deze cursus incompany bij u te laten verzorgen.

Wilt u meer informatie over de training Onderhoudsmanagement ontvangen? Neemt u dan contact op met Ronald de Jong rdjong@alphaplan.nl

Wilt meer informatie over onze andere trainingen ontvangen, bijvoorbeeld Asbest of BIM? Neemt u dan contact op met Fred Hofman (directeur / opleidingscoördinator) fhofman@alphaplan.nl

 

Mutatiekeuring

Mutatiekeuring is een opname van een bedrijfspand van de technische staat op het moment van vertrek van de huidige huurder.

De staat van het gehuurde pand wordt in kaart gebracht. Wij bekijken welke herstelmaatregelen noodzakelijk zijn, wat de kosten hiervan zijn en wie verantwoordelijk is voor die kosten.

Alphaplan kan voor u snel en efficiënt een mutatiekeuring uitvoeren.

 

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Bent u eigenaar van vastgoed en is dit voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest aanwezig zijn. Wilt u uw vastgoed renoveren of slopen dan bent u verplicht om vooraf een asbestinventarisatie uit te (laten) voeren door een gecertificeerd bedrijf.

Als er asbest aanwezig is, bent u er als vastgoedeigenaar verantwoordelijk voor dat dit op een juiste wijze wordt verwijderd en afgevoerd. De gegevens moeten in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) komen te staan.

Wat is het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)?
Het LAVS is een webapplicatie die administratief de hele asbestverwijderingsketen van opdracht tot en met de stortplaats ondersteunt.

Door het werken met het LAVS worden gegevens met betrekking tot asbest in objecten (adressen) aan elkaar gekoppeld. Op deze manier kan door de overheid worden gevolgd wat wordt geïnventariseerd, gesaneerd en gestort.

Het LAVS is voor de volgende doelgroepen bedoeld:

 • Gebouweigenaren
 • Inventariseerders.
 • Asbestverwijderaars.
 • Laboratoria.
 • Toezichthouders (overheid).

Verplichtstelling LAVS
De betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over de lopende projecten.

Sinds 1 maart 2017 is het voor asbestinventaristiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven verplicht het LAVS te gebruiken.

Wat doet Alphaplan voor u?
Alphaplan was voor de verplichting al geruime tijd aangemeld voor het LAVS. Dit betekent dat wij de gegevens uit onze inventarisatierapporten kunnen verwerken in het LAVS.

Voor u als opdrachtgever brengt het LAVS het nodige werk met zich mee. Alphaplan kan u hierin ontzorgen. U kunt ons hiervoor in het LAVS aanwijzen als coördinator. Wij kunnen dan behalve onze gegevens invoeren ook opdrachten voor u verstrekken voor bijvoorbeeld vervolgonderzoek of saneringen.

Wilt u zorgeloos met het LAVS aan de slag? Neem dan contact op met Robin Stam:

Robin Stam

Robin Stam (projectleider asbest) rtstam@alphaplan.nl

 

 

Apps

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen gaat continu door. Dit met als doel de vertrouwde en veelal bekende kwaliteit van onze dienstverlening te blijven verbeteren, daarbij maken we gebruik van de laatste technische ontwikkelingen. Inmiddels hebben wij een serie apps ontwikkeld. Deze apps worden specifiek voor de klant op maat gemaakt, zodat u als klant alle gewenste gegevens kunt verkrijgen.

Alphaplan voert inmiddels diverse inspecties digitaal uit. Hiervoor hebben wij de volgende apps:

 • BOAmodel*.
 • Warme opnames.
 • Koude opnames.
 • Bouwbesluittoetsen.
 • Brandveiligheidstoetsen.
 • Asbestinventarisaties.
 • Inspecties voor voorbereiding groot onderhoud.
 • Opleveringen.

Alle apps worden razendsnel voor uw onderzoek en voor het betreffende project op maat gemaakt. Dit houdt in dat wij altijd met projectspecifieke inspecties werken.

*Een bijzondere app is het BOAmodel waarmee wij het binnenonderhoud in woningen analyseren, bijvoorbeeld bij mutatieonderhoud.

De inspecties vinden plaats met een van behulp tablet. De app is Multiplatform ontwikkeld is en dus zowel voor Apple apparatuur (iOS) als andere platforms (Android) beschikbaar. Bij Alphaplan gebruiken we iPads. We kunnen de diensten nu efficiënter, slimmer en nog steeds zeer accuraat uitvoeren. Een ander voordeel is dat de bewoners, na het uitvoeren van de opnames, desgewenst een digitale handtekening op het digitale formulier (op de iPad) kunnen zetten. Vervolgens wordt de geregistreerde data direct via internet naar de opdrachtgever en eventueel naar de bewoner verzonden. Met één druk op de knop worden de resultaten zichtbaar. Aan de resultaten kunnen totaaltellingen, percentages, maatregelen en kosten worden gekoppeld. De tijd van het handmatig opnemen van woningen en het overtypen van de gegevens in de computer is voltooid verleden tijd.

Wat maakt de apps zo bijzonder?
De apps zijn GEEN digitale versie van de papieren formulieren. De apps zijn intelligent. Onderdelen die niet van toepassing zijn, worden onzichtbaar. Vragen overslaan is onmogelijk. Tekeningen, foto's en zelfs handtekeningen kunnen aan de data worden gekoppeld. Een constant WiFi of 3G verbinding is niet nodig. De informatie wordt tijdelijk op uw device opgeslagen en naar de cloud gestuurd zodra er een verbinding is. De juiste data komt via de cloud razendsnel op de juiste plek. Dit resulteert in overzichtelijke rapportages en overzichten.

Voordelen
Het digitaal inspecteren biedt veel voordelen:

 • Documenten hoeven niet meer gedupliceerd te worden voor de opdrachtgever en de bewoner.
 • Fouten door het verkeerd overtypen van gegevens worden niet meer gemaakt.
 • Tijdens de voorbereiding van groot onderhoud beschikt u snel over de juiste informatie.
 • Alle administratieve zaken van een project kunnen meteen via de iPad worden verwerkt.
 • Digitaal werken bespaart veel papier.

Uniek
Alphaplan heeft zoals u hiervoor kunt lezen meerdere apps. De apps zijn smart en we maken ze voor de klant op maat. Wij maken graag met u een afspraak voor een demonstratie.
Wilt u meer informatie over digitaal inspecteren? Neem dan contact op met Mark Wüstefeld mwustefeld@alphaplan.nl of Rico Vermeij rvermeij@alphaplan.nl

Garantiekeuring

Garanties zijn in het technisch beheer vaak een ondergeschoven kindje, terwijl besparingen mogelijk zijn of risico's beperkt kunnen worden. We zien regelmatig dat onderhoudswerkzaamheden voor eigen rekening worden uitgevoerd terwijl dit bij de garantieverstrekker kan worden verhaald. Zeker tegen het einde van een garantieperiode kan het wenselijk zijn om uw vastgoed hierop te inspecteren / onderzoeken.

Hierin zijn twee belangrijke momenten:

 • De termijn van vijf jaar die in de UAV wordt genoemd.
 • De termijn van tien jaar die in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) wordt genoemd.
Schadeonderzoek

Tijdens de levensfase van een gebouw kan door diverse oorzaken schade ontstaan. Een analyse van het schadeveroorzakende mechanisme leidt in het algemeen tot een duidelijke diagnose en een advies voor het oplossen van het probleem. In ons advies geven wij de meest economische hersteloplossing die is gerelateerd aan de verwachte restant levensduur en waarde van het gebouw.

Bouwpathologie

Bouwpathologie is binnen Alphaplan een kennisgebied dat onderzoek, diagnose en advies omvat met betrekking tot de degradatie (functieverlies) van gebouwen, bouwwerken, constructies en materialen. Om de oorzaak van een gebrek te bepalen, is specialistische kennis vereist om tot een goede diagnose te komen.

Al vanaf de oprichting van ons bureau zijn wij hiermee bezig. Door onze ervaring en de brede inzetbaarheid van ons bureau zijn wij in staat onderzoek te doen naar vocht- en condensatieproblemen, scheurvorming, gebreken aan betonconstructies, gebreken aan het casco (de constructie) of aan de afwerking. Na het onderzoek maken wij voor u een rapportage met een hersteladvies en een kostenoverzicht.

Conditiemeting NEN 2767

Meerdere inspecteurs binnen Alphaplan zijn opgeleid om inspecties conform de norm 'NEN 2767, conditiemeting van bouw- en installatiedelen' uit te voeren. Deze methode vereenvoudigt het eenduidig communiceren over de conditie van bouwdelen en het gebouw. Door de vergaande standaardisatie van de meetmethode zijn inspecties reproduceerbaarder en eenduidiger. Het is de aangewezen methode als u hoge eisen stelt aan de transparantheid van de inspectie en de daaraan gekoppelde onderhoudsmaatregelen. Met onze jarenlange ervaring in het onderhoud van gebouwen zijn we ook in staat om de conditie van bouwdelen te vertalen naar realistische onderhoudscenario's.

Brandveiligheid

Brandveiligheid en -preventie zijn de laatste jaren veelbesproken onderwerpen. Zowel vanuit de landelijke als de gemeentelijke politiek wordt er veel aandacht aan besteed.
Alphaplan kan ondersteuning bieden bij brandpreventieve activiteiten zoals:

 • Toetsing van het ontwerp.
 • Inspecties in het kader van de gebruiksvergunning.
 • Brandoverslagberekeningen.

Door onze jarenlange samenwerking met gespecialiseerde adviesbureaus kunnen ook andersoortige berekeningen snel en goed worden gemaakt.

Brandscheidingen en brandcompartimentering

Een van de grootste vijanden van uw vastgoed is brand. Vaak wordt gedacht dat de brandweer de risico's wel dekt. Steeds meer benadert de brandweer de brand in een brandcompartiment defensief. Ze laten daarbij het brandcompartiment uitbranden. Voor u als vastgoedeigenaar / gebruiker is het daarom van groot belang dat de brandscheidingen goed functioneren. De inspecteurs van Alphaplan zijn getraind om de aanwezige brandscheidingen te controleren en vast te stellen op welke plaatsen de brandscheidingen niet voldoet aan de eisen. Daarnaast bepalen ze de noodzakelijke herstelmaatregelen. Voor deze controles maken wij gebruik van een app zodat alle constateringen direct zijn vastgelegd en kunnen worden verwerkt in een rapportage.

Voor uw organisaties gaat het belang zelfs mogelijk verder. Het is maar de vraag of de wettelijke eisen aan de gebouwen uw bedrijfsrisico in voldoende mate dekken. Kunt u het hebben dat uw gebouw geheel afbrand? Met een brandtechnokeuring keuren we enerzijds of uw gebouw aan de wettelijke eisen ten aanzien van de brandveiligheid voldoet. Anderzijds kunnen wij u adviseren op welke wijze u het brandrisico van uw gebouw kunt verbeteren zodat dit meer aansluit op uw specifieke bedrijfsvoering.

RgdBOEI®

Bij ieder project, of het nu gaat om een schoolgebouw of een ziekenhuis, staan de veiligheid en gezondheid van de gebruikers van een gebouw voorop. Het is daarom belangrijk dat we verder kijken dan alleen het onderhoud van het gebouw. Alphaplan voert integrale inspecties uit. Daarbij voeren wij niet alleen NEN 2767 inspecties uit, maar kijken wij ook naar andere aspecten die in het kader van veiligheid en gezondheid van belang zijn.

Bij onze integrale inspecties toetsen wij op:

 • Brandveiligheid.
 • Asbest.
 • Energiezuinigheid en duurzaamheid.
 • Installaties (NEN 3140-keuring).
 • Ventilatie en luchtkwaliteit.
 • Overige wet- en regelgeving.

Alphaplan voert de inspecties volgens de methode RgdBOEI®. Deze methode integreert verschillende inspectiemethodes zoals voor brandveiligheid, onderhoud en energie tot een integraal inspectierapport. De inspecties en het onderhoud voldoen aan wettelijke verplichtingen voor de gebouwen en de gebouwgebonden installaties.

Kortom Alphaplan kiest voor een integrale aanpak die compleet is.

Asbestinventarisatie

Asbest is een onderwerp dat regelmatig in het nieuws is. Sinds 1994 is het gebruik van asbesthoudende (bouw) materialen niet meer toegestaan, omdat we inmiddels weten dat asbest gevaarlijk en dodelijk kan zijn. De overheid stelt verplicht dat bij het verbouwen of slopen van gebouwen / woningen ouder dan 1994, een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd. Dit is nodig om het soort, de schadelijkheid en de hoeveelheid van asbest in het gebouw / woning in kaart te brengen. Alphaplan is een proces gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Hiermee bieden wij een compleet dienstenpakket bij uw verbouw-, sloop- of beheerplannen aan.

Asbest in kaart brengen
Alphaplan is in het bezit van een proces-certificaat asbestinventarisatie conform de richtlijnen van Ascert (Stichting Certificatie Asbest).

Een asbestinventarisatie bestaat globaal uit de onderdelen:

Deskresearch
Het bestuderen van de tekeningen, het bestek en de onderhoudsgeschiedenis en dergelijke van het te inventariseren pand om voorafgaand aan de asbestinventarisatie een goed beeld te krijgen van de mogelijke asbestbronnen.

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
Het LAVS is een webapplicatie die administratief de hele asbestverwijderingsketen van opdracht tot en met de stortplaats ondersteunt.

De basisgegevens invoeren in het LAVS. Meer informatie over LAVS

Onderzoek op locatie
Vervolgens onderzoekt één van onze Deskundig Inventariseerders Asbest (DIA) het gehele gebouw op de aanwezigheid van asbest. Wanneer de DIA asbestverdacht materiaal vindt, wordt hiervan een monster genomen. Een geaccrediteerd laboratorium onderzoekt dit monster vervolgens op de aanwezigheid van asbest.
Alphaplan heeft 12 Deskundig Inventariseerders Asbest en 5 Deskundig Toezichthouders Asbest in dienst.

Rapportage
De asbestinventarisatie resulteert uiteindelijk in een asbestinventarisatierapport waarin al onze bevindingen staan. Dit asbestinventarisatierapport kunt u gebruiken voor de vergunningsaanvraag of sloopmelding.

U kunt een asbestinventarisatie ook laten uitvoeren als u geen verbouw- of sloopplannen heeft, maar alleen wilt weten of uw pand een veilige omgeving is om in te wonen of te werken. In dat laatste geval voeren wij eerst een asbestinventarisatie voor u uit en geven wij advies over hoe u kunt omgaan met het asbest dat wij eventueel vinden.

Wilt u meer informatie over asbestinventarisatie, neem dan contact op met Robin Stam (projectleider asbest). Klik op onderstaande button.

Meer informatie

Opleveren

Alle tekortkomingen die wij tijdens het opleveren aantreffen, worden direct digitaal geregistreerd. Met behulp van de Alphaplan oplever app geven wij op tekening aan waar de tekortkomingen zich bevinden. De tekortkomingen die tijdens het opleveren worden aangetroffen, worden per ruimte in het proces-verbaal van oplevering getoond. Het is mogelijk tijdens het opleveren foto's te maken, handtekeningen te zetten en meterstanden op te nemen.

Op deze manier kunnen wij efficiënt de opleveringen voor u uitvoeren.

Aan- en verkoopkeuring

Bij het kopen of verkopen van vastgoed kunt u behoefte hebben aan een goed inzicht in de technische staat van het vastgoed en de risico's tijdens de verdere exploitatie. Voor een gedegen onderzoek of een quickscan inclusief rapportage bent u bij Alphaplan aan het goede adres. Aandachtsgebieden hierbij zijn:

 • Bouwtechniek.
 • Installaties.
 • Regelgeving.
 • Energiezuinigheid.
 • Veiligheid.
 • Bruikbaarheid.
 • Gezondheid.

De inspectieresultaten uit de inspectie worden samengevat in een beknopte of uitgebreide rapportage met foto's en indien gewenst uitgebreid met een advies en kostenopgave voor het verhelpen van de eventuele tekortkomingen.

Bij de verkoop van woningen komt een veelheid aan onderdelen voorbij waar u als verkopende partij rekening mee dient te houden. U moet diverse partijen op pad sturen om gegevens te verzamelen en te bundelen. Dit geeft overlast bij de gebruikers. Daarnaast is het contracteren en aansturen van deze partijen vaak een project op zich waar u niet op zit te wachten.

Bij de verkoop van woningbezit komt nogal wat kijken. Denkt u hierbij aan 0-metingen, meerjarenonderhoudsprognoses, verkooptekeningen, splitsingstekeningen, kadastrale gegevens, energieprestatie-adviezen, asbestinventarisaties etc.

Met ons dienstenpakket kunnen wij u totaal ontzorgen. U krijgt als klant één aanspreekpunt waarbij u met al uw vragen en/of opmerkingen terecht kunt. U voorkomt dat op meerdere momenten partijen bij huurders of toekomstige eigenaars over de vloer komen.

Als u Alphaplan vraagt dit voor u te verzorgen, hoeft u maar één partij te contracteren, heeft u maar één aanspreekpunt, ontstaat er minder overlast voor de huurders / toekomstige eigenaars en bespaart het u geld.

Inspecteren en keuren

Lennard van de Velde
hoofd Inspecties & Toezicht

Neem contact op

Deze site maakt gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten