Alexanderpoort in Rotterdam

Projectmanagement

Onze projectleiders organiseren en coördineren het gehele ontwerp- en bouwproces in opdracht van de opdrachtgever. Zij acteren namens de opdrachtgever en zijn de schakel tussen de opdrachtgever, alle benodigde partijen en eventuele interne projectgroepen.

Dit doen zij door het opstellen van een startdocument waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt voor het te doorlopen proces. De projectmanager verdeelt het proces in fasen. Elke fase sluiten wij af met een fasedocument waardoor het proces beheersbaar blijft en op cruciale momenten de juiste informatie voor het nemen van strategische beslissingen voor de opdrachtgever beschikbaar is.

De projectleiders selecteren en contracteren op professionele wijze de adviseurs en aannemers en optimaliseren de totale prijs- / kwaliteitsverhouding van het complete product voor de opdrachtgever.
Naast hun projectmanagementvaardigheden hebben onze projectleiders brede (technische) kennis die uiteenloopt van vastgoedmanagement tot bouwtechniek. Met deze kennis en daarnaast een pragmatische aanpak, begeleiden wij u door het ontwerp- en bouwproces. Goed onderhoud, renovatie en transformatie van de bestaand vastgoed is dé uitdaging.
Binnen ons bureau is de bestaande bouw een aparte dienst en krijgt het de aandacht die het verdient. In grote lijnen volgt de dienst projectmanagement in bestaande bouw de fasen die een nieuwbouwproject ook doorloopt. Maar er zijn essentiële afwijkingen waar we aandacht aan moeten besteden om het project tot een succes te maken.

We starten altijd met een onderzoek naar de technische en functionele prestaties van een project. Afhankelijk van de wensen van de klant volgt hieruit een grootonderhouds- of een renovatieplan. Natuurlijk brengen we daarbij ook de kosten in beeld. Dit onderzoek vergt veel kennis van (bestaande) bouwtechniek, wet- en regelgeving, bouwkosten etc. Zaken waar wij veel ervaring in hebben.

Daarnaast hebben we in bestaande bouw te maken met gebruikers. Onze projectleiders kunnen het gehele communicatietraject met gebruikers van u overnemen.

Wij onderzoeken de problemen en lossen ze op. Onze werkwijze is heel pragmatisch. We zoeken naar optimale oplossingen die we vaak op verrassend eenvoudige wijze kunnen realiseren.

Trainingen

Onze medewerkers zijn specialisten op het gebied van de diensten die wij aanbieden. Om kennis op te doen over die diensten hebben zij hiervoor een cursus, training of opleiding gevolgd. Daarnaast hebben onze specialisten een schat aan praktijkervaring.  Die kennis en ervaring willen wij graag met u delen. Onze trainingen zijn niet bedoeld om u specialist te maken. Ze zijn bijvoorbeeld bedoeld om uw geheugen op te frissen en uw kennis te verbreden. Bijvoorbeeld om meer te weten te komen over onderhoudsmanagement.

Als u interesse heeft in onze training onderhoudsmanagement, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Wij kunnen u dan meer vertellen over de inhoud van de training, inzage geven in het lesmateriaal en uw vragen beantwoorden. Voor u is het dan makkelijker beoordelen of de training interessant is voor uw medewerkers.
Wij kunnen de trainingen geven voor een aantal van uw medewerkers. Wij kunnen de training dan exact laten aansluiten op uw kenniswens.

Onderhoudsmanagement

Alphaplan verzorgt een training onderhoudsmanagement waarin antwoord wordt gegeven op de onderstaande vraagstelling:

 • Waarom moet vastgoed worden onderhouden?
 • Hoe organiseer je vastgoedonderhoud? (traditioneel)
 • Welke beheersinstrumenten staan hiervoor ter beschikking?
 • Hoe organiseer je onderhoudsmanagement in een prestatiecontract?

Programma
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:
Waarom onderhouden?

 • Ontwikkelingen in onderhoud. Wat is er veranderd en wat gaat er veranderen?
  - Bouwplanoptimalisatie.
  - Exploitatiegericht denken.
 • Welke soorten onderhoud zijn er en hoe werken deze?
  - Demarcatie huurder/verhuurder.
  - Klachtonderhoud mutatie- en planmatig onderhoud.
  - Preventief en contractonderhoud.
 • Hoe organiseert u het onderhoud, de strategie en het beleid, proactief en in relatie tot de wens van de klant?
  Meerjarenonderhoudsprognose:
  - Programma van eisen.
  - Inventariseren.
  - Inspecteren en vaststellen faaloorzaken van de elementen en bepalen risico's.
  - Bepalen activiteiten en afwegingsmodellen.
  - Plannen.
  - Afprijzen.
  - Afstemmen.
  - Jaarplannnen.
  - Monitoren en actualisatie.
  - Uitvoering.
 • Software.
 • Wettelijk kader.
 • Lange termijn onderhoudscontracten / prestatiecontracten / ketenintegratie.
 • Cartotheek, registreren klacht- en mutatieonderhoud, woonboard, 3D scan en BIM model.
 • Afsluiting en vragen.

Cursusmateriaal
Van de presentatie wordt een hand-out uitgereikt.

Doelgroep
De training is bedoeld voor een brede groep mensen die voor hun vakgebied te maken krijgen met een deel van het onderhoudsmanagement. De workshop is vooral gericht op het geven van inzicht in de materie en niet op de invulling ervan.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 145,= p.p. per dagdeel, exclusief btw.

Duur van de training
Wij geven deze training in een sessie van maximaal vier uur.
U kunt ook een aanvraag doen om deze cursus incompany bij u te laten verzorgen.

Wilt u meer informatie over de training Onderhoudsmanagement ontvangen? Neemt u dan contact op met Ronald de Jong rdjong@alphaplan.nl

Wilt meer informatie over onze andere trainingen ontvangen, bijvoorbeeld Asbest of BIM? Neemt u dan contact op met Fred Hofman (directeur / opleidingscoördinator) fhofman@alphaplan.nl

 

Aan- en verkoopkeuring

Bij het kopen of verkopen van vastgoed kunt u behoefte hebben aan een goed inzicht in de technische staat van het vastgoed en de risico's tijdens de verdere exploitatie. Voor een gedegen onderzoek of een quickscan inclusief rapportage bent u bij Alphaplan aan het goede adres. Aandachtsgebieden hierbij zijn:

 • Bouwtechniek.
 • Installaties.
 • Regelgeving.
 • Energiezuinigheid.
 • Veiligheid.
 • Bruikbaarheid.
 • Gezondheid.

De inspectieresultaten uit de inspectie worden samengevat in een beknopte of uitgebreide rapportage met foto's en indien gewenst uitgebreid met een advies en kostenopgave voor het verhelpen van de eventuele tekortkomingen.

Bij de verkoop van woningen komt een veelheid aan onderdelen voorbij waar u als verkopende partij rekening mee dient te houden. U moet diverse partijen op pad sturen om gegevens te verzamelen en te bundelen. Dit geeft overlast bij de gebruikers. Daarnaast is het contracteren en aansturen van deze partijen vaak een project op zich waar u niet op zit te wachten.

Bij de verkoop van woningbezit komt nogal wat kijken. Denkt u hierbij aan 0-metingen, meerjarenonderhoudsprognoses, verkooptekeningen, splitsingstekeningen, kadastrale gegevens, energieprestatie-adviezen, asbestinventarisaties etc.

Met ons dienstenpakket kunnen wij u totaal ontzorgen. U krijgt als klant één aanspreekpunt waarbij u met al uw vragen en/of opmerkingen terecht kunt. U voorkomt dat op meerdere momenten partijen bij huurders of toekomstige eigenaars over de vloer komen.

Als u Alphaplan vraagt dit voor u te verzorgen, hoeft u maar één partij te contracteren, heeft u maar één aanspreekpunt, ontstaat er minder overlast voor de huurders / toekomstige eigenaars en bespaart het u geld.

Onderhouden en beheren

Bij onderhouden en beheren maakt het projectmatig werken voor een groot deel plaats voor procesmatig werken. Over het algemeen lopen deze processen over meerdere jaren waarbij gedurende deze periode de nodige werkzaamheden verricht worden om het vastgoed in de gewenste conditie te houden. Alphaplan kan u hierbij van dienst zijn.

Technisch beheer

Technisch beheer omvat een scala van werkzaamheden. Door onze systematische manier van werken, kunnen wij uw vastgoed op een efficiënte manier in de gewenste conditie houden. Het technisch beheer voeren we al geruime tijd uit voor diverse opdrachtgevers, waaronder schoolbesturen, gemeenten en Verenigingen van Eigenaren.

In het kader van het technisch beheer verrichten wij onder meer de volgende werkzaamheden; het opstellen van een meerjarenonderhoudsprognose, het opstellen van de jaarbegroting en het laten realiseren / uitvoeren van werkzaamheden uit de jaarbegroting.

Daarnaast is het mogelijk om het zogenaamde klachtenonderhoud voor u te begeleiden.

Contractmanagement
Binnen het technisch beheer van vastgoed wordt er veelal gebruikgemaakt van contracten met uitvoerende bedrijven. Enkele voorbeelden zijn de service-overeenkomsten inzake het onderhoud aan liften, luchtbehandeling, hydrofoor, dakbedekking et cetera. Door bewust keuzes te maken, is er winst te behalen in waar het nu wel of niet wenselijk is om een onderhoudscontract te hebben en in welke vorm dat contract moet worden aanbesteed of afgesloten. Alphaplan ziet contractmanagement als een belangrijk onderdeel van de dienstverlening binnen het technisch beheer.

Meerjarenonderhoudsprognose
Eigenaren en beheerders van vastgoed maken voor het plannen van onderhoud en vervanging vaak gebruik van meerjarenonderhoudsprognoses (gevels, daken, schilderwerk, installaties etc.) Met een meerjarenonderhoudsprognose hebt u een instrument in handen om uw onderhoudskosten beheersbaar te maken en te komen tot een goede budgettering van uw onderhoud. De betrouwbaarheid staat of valt met de kwaliteit van de inventarisatie- en inspectiegegevens. Alphaplan heeft ervaren inspecteurs om (her)inspecties uit te voeren, uw meerjarenonderhoudsprognose weer actueel te maken of een compleet nieuwe meerjarenonderhoudsprognose op te zetten. De meerjarenonderhoudsprognose kunnen wij maken in het door ons gebruikte softwarepakket Planon of uw eigen systeem. Alphaplan beschikt over ervaring in de meest gehanteerde systemen. Desgewenst kan Alphaplan de inspecties uitvoeren conform de NEN 2767 (conditiemeting). Bij voorkeur voeren wij de inspecties uit in samenwerking met de opzichters en de technisch medewerkers van uw organisatie.

Realisatie jaarplan
Naast goed ingekocht en gerealiseerd onderhoudswerk is voor de realisatie van een jaarplan een goede meerjarenonderhoudsprognose noodzakelijk. Alphaplan heeft ruime ervaring om de realisatie van planmatig onderhoud op een goede manier in de markt te zetten. Of het nu gaat om offerteaanvragen, technische omschrijvingen of complete bestekken, Alphaplan kan dit voor u verzorgen.

Na opdracht van de uitvoerende partijen kunnen wij ook voor u de kwaliteit, de voortgang en de financiën van het te realiseren werk bewaken. Wij doen dit al voor verschillende Verenigingen van Eigenaren, gemeenten, schoolbesturen en woningcorporaties.

Opleveren

Alle tekortkomingen die wij tijdens het opleveren aantreffen, worden direct digitaal geregistreerd. Met behulp van de Alphaplan oplever app geven wij op tekening aan waar de tekortkomingen zich bevinden. De tekortkomingen die tijdens het opleveren worden aangetroffen, worden per ruimte in het proces-verbaal van oplevering getoond. Het is mogelijk tijdens het opleveren foto's te maken, handtekeningen te zetten en meterstanden op te nemen.

Op deze manier kunnen wij efficiënt de opleveringen voor u uitvoeren.

Directievoering

De uitvoering van projecten, het werkelijke bouwen, is een van de mooiste onderdelen van het vak. Tijdens de uitvoering is de rol van directievoerder, als vertegenwoordiger van de opdrachtgever, een zeer belangrijke rol.

De directievoerder van Alphaplan verzorgt de bouwvergaderingen en alle benodigde procedures om het project beheersbaar te houden in tijd, kwaliteit, geld, organisatie en informatievoorziening. Bij de realisatie houden we nauwgezet voor u in de gaten of de verschillende contracten worden nagekomen, zowel tijdens de uitvoering als ook in de nazorgfase en bij de contractuele afhandeling van het project.

De werkzaamheden starten altijd met bestudering van de contractstukken. Zijn deze compleet? Zijn er nog zaken die tussen wal en schip kunnen vallen? Kloppen de details? Door middel van de risicoanalyse benoemen we de vragen, de risico's en mogelijke oplossingen. Dit wordt met u kortgesloten en eventueel worden aanpassingen gedaan.

De werkzaamheden die deel uitmaken van het takenpakket van de directievoerder zijn het houden en voorzitten van de bouwvergaderingen, overleg voeren met de opdrachtgever, het bewaken van de kwaliteit (dit in samenspraak met de opzichter), het bewaken van de planning en de kosten (controle meer- en minderwerk, controle termijnstaten) het verzorgen van de oplevering, verzorgen van revisietekeningen en garantiecertificaten etc.

Wij voeren directie voor tal van onderdelen zoals bij:

 • Bestaande bouw (groot onderhoud, renovatie, restauratie, herbestemming van panden.
 • Nieuwbouw.
 • Sloop- en saneringsprojecten.
 • Herstructureringsprojecten.
 • Bouwrijp maken.

Dit in alle vrijwel sectoren van de bouw.

Contractmanagement

De ontwikkelingen op het gebied van contractvormen in de bouw zijn het laatste decennium in een stroomversnelling geraakt. Opdrachtgevers zoeken naar mogelijkheden om minder intensief bij de realisatie van een bouwwerk betrokken te zijn en gelijktijdig daarbij meer ruimte te bieden aan innovatie door het bedrijfsleven. Aannemers op hun beurt ontwikkelen zich tot ontwerpende bouwers. Een veranderingsproces dat gepaard gaat met de nodige juridische en administratieve consequenties, zowel voor als gedurende de contractperiode. Deze ontwikkelingen gelden zowel voor het contracteren van de aannemers (bouwteam, design + construct, (Europese) aanbestedingen etc.) als inhuren van adviseurs, overeenkomsten met gemeenten over de grondaankoop, koop en verkoop van gebouwen en dergelijke. Alles beginnend bij een heldere definitie van de risico's en kansen tot een duidelijke overeenkomst of contract.

De werkzaamheden die onze projectleiders kunnen verzorgen, zijn:

 • Advies over de mogelijke contractvormen.
 • Opstellen van een selectieleidraad.
 • Selectie van partijen.
 • Aanbesteding.
 • Contractering.

Zowel voor het inhuren van adviseurs als bij de contractvorming van het project is een zorgvuldige selectie essentieel.
Hoe gaan we bij een project om met de selectie en de contractvorming? In bouwteam of toch maar aanbesteden met voorafgaande selectie, turn-key of design & build, moet het Europees of mogen we "gewoon" gunnen. Alleen voor de uitvoering of ook voor de architect en de constructeur? Allemaal vragen die bij bijna ieder project aan de orde komen. Belangrijk daarbij is het toepassen van objectieve en meetbare selectiemethoden. Deze vormen de basis voor de selecties. Vooraf wordt vastgesteld welke criteria en wegingsfactoren belangrijk of iets minder belangrijk zijn. De selectie, van architect tot aannemer, wordt vervolgens geheel verzorgd. Dit uiteraard in samenspraak met u.

Dit alles resulteert in een selectiedocument, waarin de volgende vraagstelling wordt beantwoord: welke selectiemethode van de verschillende partijen is voor u de beste?

Aanbesteding
Na selectie van de meest geschikte contractvorm dient de daadwerkelijke selectie te worden uitgevoerd. Uiteindelijk zal dit op een transparante manier moeten leiden tot contractvorming met de verschillende partijen.
De aanbesteding zal resulteren in een gunningadvies. Ook de informatieverstrekking naar alle partijen maakt hier deel van uit.

Sinds het begin van ons bestaan begeleiden wij opdrachtgevers bij de aanbestedingen van projecten. Zowel voor wat betreft de adviseurs als de aannemers. En natuurlijk als onafhankelijk adviseur!

Contractering
Duidelijke, transparante contracten, die bij alle partijen bekend zijn, vormen de basis voor een goed en soepel lopend project. Of dit nu gaat om het vastleggen van concrete toepassing van materialen of om de samenwerkingsvorm van partijen.

Wij stellen contracten en overeenkomsten op die grotendeels gebaseerd zijn op door onszelf ontwikkelde standaarddocumenten. Als basis gebruiken we daarvoor altijd de standaarden die in de bouw worden gehanteerd, aangevuld met praktische voorwaarden op basis van onze jarenlange ervaring.

Analyse
Een goed en duidelijk contract vormt, naast uiteraard vertrouwen, de basis voor een prettige samenwerking. Dit geldt in principe voor elke overeenkomst tussen partijen. Of dat nu het kopen van een televisie of het realiseren van een ziekenhuis is. Door een steeds ingewikkelder wordend bouwproces en de hoeveelheid partijen die in de voorbereiding betrokken zijn, wil de kwaliteit van de aanbestedingsdocumenten nog wel eens te wensen overlaten.
Door de jarenlange ervaring in zowel het voorbereiden van projecten als de begeleiding van de uitvoering, hebben wij een ruime ervaring opgebouwd in het beoordelen van deze documenten.

Een breed scala van zaken wordt geanalyseerd:

 • Kloppen de details?
 • Is het waterdicht?
 • Klopt het bouwkundig en technisch volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)?
 • Zijn de juiste materialen voorgeschreven?
 • Gaat het goed qua onderhoud?
 • Gaat het goed qua veiligheid op het dak?
 • Zijn de investerings- en/of exploitatiekosten wel realistisch gezien het ontwerp?
 • Etc.

Bij een analyse van de contractdocumenten komen deze en nog veel meer vragen aan de orde en geven wij de opdrachtgever, met een rapportage, inzicht in de compleetheid van de contractdocumenten.

Bouwregelgeving

De gehele bouwregelgeving is een complexe materie. Ondanks de invoering van de omgevingsvergunning blijft het toetsen aan bouwregelgeving en het verzorgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en meldingen een ingewikkelde klus. Of het nu gaat om het ontwerp als groter geheel of de specifieke toetsing van de brandveiligheid of het gaat om woningbouw of om bijvoorbeeld een ziekenhuis. Overal speelt de regelgeving een belangrijke rol.
Daarnaast is deze regelgeving constant in ontwikkeling en volgen nieuwe regels elkaar snel op.

Door onze integrale kennis op het gebied van bouwtechniek en -regelgeving kunnen wij vroegtijdig inventariseren welke regelgeving van toepassing is en zorgen voor een effectief verloop van het vergunningenproces.

Onderwerpen die bij bouwregelgeving vooral aan de orde komen, zijn:

 • Omgevingsvergunning.
 • Wet Ruimtelijke Ordening.
 • Overige voor de bouw noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en meldingen.
 • Brandveiligheid en brandpreventie.
 • V&G-coördinatie ontwerpfase.

Bouwvergunningen
De aanvraag van een bouwvergunning is op zich een vak apart, vooroverleg met gemeenten is bijna niet meer mogelijk en de toetsing van bouwaanvragen wordt steeds kritischer.
Het gebouw moet ingedeeld worden in gebruiksfuncties, bezettingsgraden moeten worden vastgesteld worden, er moet gekeken worden naar de gebruik- en verblijfsoppervlakten, de bouwfysische aspecten dienen belicht te worden. Toetsing van het ontwerp, inclusief rapportage, vindt dan ook voor de indiening van de bouwvergunning plaats.
En dan hebben we het nog maar alleen over de zaken die benodigd zijn in het kader van het Bouwbesluit.

Want ook zaken als: Voldoet het plan aan het bestemmingsplan, is vereist, genoeg compensatie voor de waterberging, wordt er een archeologisch onderzoek er spelen een rol. Wij kunnen u adviseren dienst van en zijn.

Overige vergunningen
De bouwvergunning (en de aanvraag daartoe) is bij de realisatie van plannen slechts een van de benodigde vergunningen. Vergunningen die een rol kunnen spelen zijn onder andere:

 • Kapvergunning.
 • Sloopvergunning.
 • Milieuvergunning.
 • Gebruiksvergunning.
 • Lozingsvergunning.
 • Inritvergunning.
 • Vergunning onttrekking grondwater.

Wij kunnen u adviseren bij de aanvraag en bovengenoemde vergunningen van een en ander geheel verzorgen.

Brandveiligheid/-preventie
Brandveiligheid en -preventie zijn de laatste jaren veelbesproken onderwerpen. Zowel vanuit de landelijke als de gemeentelijke politiek wordt er veel aandacht aan besteed.
Alphaplan kan ondersteuning bieden bij brandpreventieve activiteiten zoals:

 • Toetsing van het ontwerp.
 • Inspecties in het kader van de gebruiksvergunning.
 • Brandoverslagberekeningen.

Door onze jarenlange samenwerking met gespecialiseerde adviesbureaus kunnen ook andersoortige berekeningen snel en goed worden gemaakt.

Subsidies
In de bouwsector bestaan veel subsidies. Voor opdrachtgevers is het heel lastig om uit die hoeveelheid de juiste subsidie te vinden. Alphaplan kan helpen onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn voor uw project.

V&G-coördinatie ontwerpfase
Het Arbeidsomstandighedenbesluit of Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Opdrachtgevers zijn verplicht om gevaarlijke en ongezonde situaties op het werk te voorkomen.
Bij projecten geldt dat deze opdrachtgeversverplichting van toepassing is op de veiligheid en gezondheid (V&G) van werknemers tijdens de bouw en gebruiksfase.

Bij het vervullen van taken in het kader van het Arbobesluit kan Alphaplan diverse werkzaamheden verrichten. De volgende activiteiten kan Alphaplan uitvoeren:

 • De risico-inventarisatie en -evaluatie tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. Hierin worden de risico's weergegeven en vastgelegd en worden verbeteracties aangegeven. De V&G-coördinator ontwerpfase begeleidt dit proces vanaf het voorlopig ontwerp tot en met de contractvorming met de aannemer. De V&G-coördinator uitvoeringsfase neemt het stokje over tot en met de oplevering.
 • Het V&G-plan. Als afsluiting van het ontwerpproces wordt het V&G-plan gemaakt. Het V&G-plan ontwerpfase maakt deel uit van het op te stellen contract met de aannemer(s).
 • Het V&G-dossier. Het V&G-dossier wordt na contractvorming en gunning aan de aannemer overhandigd en heeft als belangrijkste doel de veiligheid en gezondheidsrisico's tijdens het beheer en onderhoud tot een minimum te beperken. Eventueel daar waar nodig moeten maatregelen worden getroffen.
Procesmanagement

Bij het maken van de plannen voor gebiedsontwikkeling hoort ook een proces om deze plannen te concretiseren.

Alphaplan maakt het proces inzichtelijk in:

 • Procedureschema's.
 • (Sub)doelen.
 • Fasering.
 • Kosten en de mogelijke dekking daarvan.

Transparantie is het uitgangspunt; openbaarheid dient op het juiste moment te worden ingezet, passend in een helder communicatieplan. Het voortdurend vormgeven van het proces en het daarin integreren van nieuwe inzichten, vormt de motor van gebiedsontwikkeling. De procesmanager van Alphaplan genereert daarmee nieuwe informatie en zorgt voor de communicatie. Hij/zij gaat creatief om met steeds wijzigende omstandigheden. De kennis van het proces en de aspecten van in- en externe communicatie zijn hierbij onontbeerlijk, evenals inzicht in bestuurlijke verhoudingen. Procesmanagement is en Alphaplan vooral bij wijkontwikkelingsplannen bij herstructureringsopgaven van toepassing.

Wijkontwikkelingsplan
Als eerste moet een wijkontwikkelingsplan gezien worden als een visie op de toekomst van een gebied. Ten tweede als een investeringsplan van gemeente en haar partners. Los van de vraag of de toekomst zich naadloos zal voegen naar een mooi plan, is een wijkontwikkelingsplan toch in belangrijke mate een consequentie van de politieke en ambtelijke behoefte wijkgericht te willen werken, dus top-down. Onderdelen als de interne beleidsprocessen van de eigen organisatie (de diensten) en de veelheid aan betrokken externe partners (woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties etc.) spelen daarin vaak een cruciale rol. Ook het proces tussen de betrokken bewoners (verenigd in een bewonersplatform) en de rest van de bewoners vergt blijvende aandacht om een eigen bestuurslaag van "informele burgemeesters" te voorkomen.

Herstructurering

Herstructurering is als onderdeel van stedelijke vernieuwing een ingrijpend proces waar diverse en soms ook tegenstrijdige belangen aan de oppervlakte komen. Het richt zich vooral op de maatregelen die ingrijpen in de woningvoorraad en het proces dat wordt doorlopen.
Belangrijke aspecten bij herstructurering zijn de mate van inspraak en participatie van bewoners en het verschil in ambitie tussen de verschillende partijen. Financiële belangen in risico en rendement versus de emotionele belangen.
Alphaplan biedt procesmanagement, fungeert als onafhankelijk voorzitter, voert onderzoek uit en is bekend met het proces van interactief beleid vormen en realiseren.
Op complexniveau wordt op basis van een marktanalyse de potentie van een bepaalde locatie vastgesteld en wordt een aantal mogelijke scenario's voor herontwikkeling bedacht. Het ruimtelijke ordeningsbeleid, de eisen van de betreffende doelgroepen en de mogelijkheden van het pand en/of de locatie vormen hierbij het kader. In een (financiële) vergelijking geeft Alphaplan inzicht in het best haalbare alternatief.

Programma van eisen

Wij vertalen uw plannen in een programma van eisen, waarmee de architect en de adviseurs het ontwerp gestalte geven. Zo ontstaat een basis waarop de planuitwerking vorm krijgt.

Huisvestingsmanagement

Bij huisvestingsmanagement draait het om een optimale afstemming van alle huisvestingsgerelateerde activiteiten. Dit kunnen onderlinge activiteiten zijn, maar ook activiteiten in relatie tot bedrijfsstrategie, bedrijfsfilosofie, een (veranderende) huisvestingsbehoefte of de vastgoedmarkt in algemene zin.
De projectleiders van Alphaplan ondersteunen opdrachtgevers om te komen tot een optimale afstemming van alle activiteiten. De diensten die bij Alphaplan bij huisvestingsmanagement horen, zijn:

Huisvestingsadvies en -strategie
Casco gebouw neerzetten, stenen stapelen, kozijnen plaatsen en we hebben onze huisvesting gereed. Uiteraard is niets minder waar. Wij adviseren u bij het maken van een optimale afweging van welk type gebouw voor uw organisatie het beste is. Dit kan zijn het verbouwen van uw bestaande pand, het zoeken naar een nieuw pand of grond voor het plaatsen van een nieuw, maatwerk, gebouw. Allereerst moeten zaken als visie en missie, het formuleren van uitgangspunten van werkplekken, het uitdenken van logistieke processen, etc. besproken en bedacht worden. Vervolgens kan dat resulteren in een (financiële) haalbaarheidsstudie. Dit alles tezamen vormt het huisvestingsplan.

In alle gevallen is sprake van een drie-eenheid voor het goed functioneren van uw huisvesting, namelijk: de werkprocessen, de huisvesting en het goed functioneren van uw organisatie.

Haalbaarheidsonderzoek
Door de toenemende complexiteit van vastgoedvraagstukken is inzicht in de haalbaarheid van een project steeds eerder in het proces nodig. Daarbij spelen financieel-economische, technische, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke aspecten een grote rol. In overleg met u formuleert Alphaplan de haalbaarheidscriteria.
Door onze brede kennis en kunde kunnen we een haalbaarheidsonderzoek vanuit alle relevante invalshoeken uitvoeren. Snelheid, een pragmatische kijk en technische en financiële kennis zijn daarbij enkele sleutelbegrippen bij Alphaplan.

Binnen de haalbaarheidsonderzoeken onderscheiden we drie typen:

Onderzoek onderhoudsbehoefte
Een onderzoek naar de onderhoudsbehoefte vraagt een specifieke aanpak. Na het voeren van een startbespreking start het werk met onderhoudsinspecties en het analyseren van onderhoudsgegevens van gebouwen en complexen. Vervolgens wordt een functioneel onderzoek uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar woontechniek, stedenbouwkundige kwaliteiten en belevingswaarden. Daarbij kunnen zaken als Politiekeurmerk, Woonkeur Dubo-eisen, Oppluslabel etc. als randvoorwaarde meegenomen worden. Een en ander zal, met een kostenraming, resulteren in een rapportage.

Onderzoek nieuwbouwbehoefte
Door een analyse van uw (bouw) behoefte en wensen wordt, aan de hand van een vlekkenplanstudie, gekeken naar een mogelijk plan. Aandachtspunten als planning, bestemmingsplan, financiën, architectuur, locatie etc. komen daarbij aan de orde. Onze ervaren projectleiders kunnen dit vraagstuk snel en accuraat behandelen.

Onderzoek sloop- en saneringsmogelijkheden
Het voorbereiden van het sloop- saneringstraject is en een vak apart. Bij het onderzoek moet de bestaande situatie (gebouw, terrein, bodem, nuts) worden opgenomen, aspecten saneringsonderzoeken worden opgesteld, archeologische asbestadviezen, onderzocht worden etc. Dit alles moet resulteren in een haalbaarheidsonderzoek over sloop en sanering.

Aangezien Alphaplan ruime ervaring heeft op alle drie de onderzoeksterreinen zijn combinaties van de genoemde onderzoeken geen enkel probleem.

Programma van eisen
Dient het programma van eisen (pve) als basis voor elk project? Wat ons betreft wel!
Bij een huisvestingsvraag spelen onderstaande vragen een belangrijke rol:

 • Hoe groot moeten werkplekken, vergaderkamers en andere ruimten zijn?
 • Aan welke eisen moeten deze kunnen voldoen?
 • Welke relaties bestaan tussen verschillende afdelingen en wat betekent dit voor hun ligging ten opzichte van elkaar en ten opzichte van specifieke ruimten, zoals vergaderzalen of archief?
 • Welke sfeer moet uw huisvesting uitstralen?
 • Waar moeten we de architect en andere adviseurs mee op pad sturen?

Binnen uw organisatie spelen tal van deze ruimtelijke, technische en functionele vraagstukken. Wij vertalen deze uitgangspunten (onder andere missie van de gebruiker en visie op de processen) in een pve. Met daarin uiteraard een toets op de onderdelen tijd en geld. In duidelijke en begrijpelijke taal. Want het pve is gericht op de gebruiker van het gebouw. De mens in de organisatie en zijn processen staan dus vanaf het allereerste moment centraal.

Locatie-onderzoek
Zodra wij uw wensen en eisen op een rijtje hebben, gaan we gewapend met úw selectiecriteria op zoek naar een locatie of pand dat past bij uw organisatie. Misschien heeft u zelf al een stuk grond of een kantoorgebouw op het oog. In dat geval beoordelen we graag voor u of deze vestigingsplaats aansluit bij uw organisatie en bedrijfsprocessen.
Bij ons locatieonderzoek houden we uiteraard ook nadrukkelijk rekening met de toekomstverwachtingen. Zowel van uw organisatie als van de omgeving. Wat zijn de plannen van de gemeente of ontwikkelaar met het gebied, hoe staat het met onderhoud en beheer van het gebouw? Verder nemen we logistieke zaken (bereikbaarheid en parkeren) en financiële aspecten (investeringen, lasten, opbrengsten en exploitatie) onder de loep.

Coördinatie verhuizingen
Het verhuizen van een bedrijf is een ingrijpende gebeurtenis voor organisaties en bedrijven. Inhuizen van (nieuw) meubilair, installatie van netwerken, plaatsen van computerapparatuur, nieuwe aansluiten, etc. Een goede voorbereiding is daarbij een eerste vereiste. Dat wil zeggen dat we voor u de verhuizing projectmatig aanpakken door te inventariseren, te plannen, te begroten en te coördineren. En dan niet alleen voor de nieuwe huisvesting; ook bijvoorbeeld het opzeggen van de bestaande contracten bij de oude huisvesting worden ter hand genomen. Dit alles wordt in een draaiboek vastgelegd.
Alphaplan heeft inmiddels ruime ervaring met diverse soorten verhuizingen en bedrijfsverplaatsingen. Wij zorgen ervoor dat u als gebruiker zorgeloos naar uw nieuwe huisvesting kan overstappen.

Onderzoek en advies

Strategisch voorraadbeheer

Bij professioneel vastgoedbeheer is het goed om bewust met de technische, maar zeker ook met de functionele kwaliteit van woningen om te gaan. Over het algemeen zijn dit interactieve processen waar de wensen en mogelijkheden op voorraadniveau bij elkaar moeten komen. Door de jarenlange ervaring met het onderhouden van complexen zijn we in staat om op een snelle, maar zeker ook op een realistische manier de activiteiten en kosten te bepalen om de gewenste kwaliteit te bereiken. Zo komt u, op het moment dat u overgaat tot realisatie, niet voor onaangename verrassingen te staan.

Onderzoek naar exploitatievarianten

Een onderzoek naar exploitatievarianten kan u een goed inzicht geven in de mogelijkheden van uw vastgoed.

De onderzoeken zijn er in diverse vormen. Voor het bestaande vastgoed hebben wij een methodiek ontwikkeld die de economische, technische en functionele gebieden duidelijk in kaart brengt. Door het uitwerken van verschillende exploitatiestrategieën (bijvoorbeeld instandhouding, renoveren etc.) krijgt u een goed inzicht in de mogelijkheden. Als onderzoeksmethode hanteren we een duidelijk onderscheid tussen de bestaande situatie (IST), het programma van eisen per strategie (SOLL) en de ingreep (GAP). Door deze onderzoeksmethode ontstaat een objectief en herleidbaar onderzoek. Het onderzoek wordt verder dusdanig uitgevoerd dat zowel de vastgoedmanager, portfoliomanager als de bewoner een basis vinden voor hun verdere besluitvorming.

Prestatiecontracten (resultaatgericht onderhoud)

Bij resultaatgericht werken wordt het onderhoudsbedrijf verantwoordelijk gesteld voor het borgen van de gewenste prestatie van uw gebouw. Een duidelijke normstelling, het monitoren van de processen en de geleverde prestatie zijn hierbij van groot belang. Door de systeembenadering van Alphaplan wordt dit mogelijk gemaakt en kunt u dit periodiek evalueren en zonodig verbeteren. Een enquête met bijvoorbeeld eindgebruikers kan hierbij o.a. zijn diensten bewijzen. Hoe de samenwerking er precies uit kan zien, is afhankelijk van uw wensen en uw organisatie.

Onderdelen kunnen zijn:

 • Advisering onderhoudsbeleid.
 • Inrichten van een systeem.
 • Selecteren van bedrijven.
 • Advisering bij prijs- en contractvorming.
 • Monitoren van de kwaliteit uitgevoerd werk.
 • Evaluatie van het systeem.
 • Verbeteren van het systeem.

Resultaatgericht onderhoud heeft inmiddels een plaats in de markt gekregen. Hoe krijgt u als opdrachtgever de zekerheid dat de beloofde resultaten werkelijk worden behaald? Alphaplan heeft een dienst ontwikkeld die antwoord kan geven op deze vraag. De naam van deze is dienst technisch accountant. Hieruit blijkt dat Alphaplan staat voor doelmatigheid, efficiënt werken en een goede service. Door middel van duidelijke rapportages wordt de opdrachtgever geïnformeerd of de afgesproken prestaties daadwerkelijk worden geleverd.

Facilitymanagement

Facilitair management is een vakgebied binnen organisaties dat vaak op een steeds hoger niveau komt te staan. De facilitair manager wordt meer en meer de functionaris die met zijn of haar afdeling het functioneren van het primaire proces van een organisatie positief kan beïnvloeden en daardoor dus een belangrijke bijdrage levert aan het resultaat van de organisatie.

Alphaplan is binnen het vak van facilitymanagement met name gespecialiseerd in huisvestingsmanagement. Facilitair huisvestingsmanagement is het integraal managen van vraag en aanbod van de huisvesting en huisvestingsvraagstukken binnen organisaties.

Alphaplan kan u daarbij in de volgende gebieden ondersteunen:

 • Hulp bieden bij huisvestingsvraagstukken op het gebied van huisvestingsmanagement, kantoorconcepten, het opzetten en uitwerken van vlekkenplannen enz.
 • Het beoordelen van gebouwontwerpen op facilitaire aspecten en bouwkundige kwaliteit.
 • Het organiseren en begeleiden van verhuizingen.
 • Het organiseren van onderhoud aan gebouwen en installaties.
 • Het uitvoeren van exploitatieberekeningen van bestaand en nieuw vastgoed.

Naast ondersteuning binnen het facilitair huisvestingsmanagement kan Alphaplan u van dienst zijn met:

 • Het inrichten en opzetten van een facilitair / klachten / onderhoudsmeldpunt.
 • Het inrichten en opzetten van een facilitaire organisatie.
 • Het inkopen van facilitaire diensten.
 • Het begeleiden van aanbestedingstrajecten met betrekking tot het onderhoud en/of vervanging van vastgoed en installaties.
 • Het zoeken naar kostenbesparingen op het gebied van onderhoudscontracten en vastgoed.

Life Cycle Costing (LCC)

Een eenvoudige berekening laat zien dat de investeringskosten en de beheer- en onderhoudskosten van vastgoed zich verhouden als 1 staat tot 5. De levenscyclusbenadering (LCC) die Alphaplan hanteert, geeft u de mogelijkheden om integraal op deze kostenposten (levensduurkosten) te sturen waarmee uw grip op het rendement wordt vergroot. U erkent hiermee dat u al bij het begin van de levenscyclus - dus al bij het programma van eisen en het ontwerp - denkt aan de andere fasen van de levenscyclus, zoals de gebruiksfase (met onderhouds-, aanpassings- en energiekosten) en de end-of-life fase (bv. slopen, hergebruik etc.).

Wanneer is het verstandig LCC te hanteren?

Bij overweging van het volgende:

 • Renovatie, onderhoud of nieuwbouw.
 • Gebouw, element of bouwdeel vervangen of onderhouden.
 • Flexibel / aanpasbaar / toekomstgericht.
 • Gebruiksduur / levensduur
 • Materiaalkeuze.
 • LCC komt overeen met een exploitatiekostenberekening..

Onderzoek (algemeen)

Wij kunnen u van dienst zijn met het geven van advies en het uitvoeren van onderzoek in onder andere de volgende werkgebieden:

 • Werkprocessen rond onderhoud en beheer van vastgoed.
 • Inkopen van klachten- en mutatieonderhoud.
 • Onderhoudsbeleid.
 • Onderhoudsgevoeligheid en faalkostenanalyse van nieuwbouw.
 • Externe kwaliteitsborging van de realisatie van vastgoed.
 • Failure Mode Effects Analyse (FMEA).

 

Directievoering en toezicht | onderhoud & renovatie | sector bedrijfsleven

Mark Wüstefeld
hoofd Projectmanagement

Neem contact op

Deze site maakt gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten