De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is definitief!

Wat zijn de gevolgen voor u als opdrachtgever?

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen definitief is aangenomen, is de grote vraag: wat zijn de gevolgen voor u als opdrachtgever? Het doel van de Wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht door het inschakelen van private kwaliteitsborgers. 

Waar u tegenwoordig nog vertrouwt op de gemeentelijke toets en vergunningverlening, moet u die zekerheid straks zelf organiseren. Dit betekent dat zowel voor uw organisatie als voor de ontwerpende én uitvoerende partijen veel gaat veranderen. U kunt hierbij denken aan veranderingen in contractvormen, veranderingen in verzekeringen en aansprakelijkheden, maar ook een andere houding ten opzichte van elkaar. In plaats van een gemeentelijk toetser / toezichthouder is straks een externe private kwaliteitsborger betrokken.

Nu is het moment om u voor te bereiden op de nieuwe wetgeving

Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking. Eén onderdeel geldt direct over de hele linie: de uitbreiding van de aansprakelijkheid.

KOMO Certificering behaald

Op 4 maart 2020 heeft Alphaplan het KOMO-certificaat volgens de BRL 5019 behaald en op 10 april 2020 hebben wij de KiK ((KOMO) instrument kwaliteitsborging) licentie ontvangen. Hiermee zijn wij bevoegd om de Verklaring voor het bevoegd gezag, als bedoeld in de Wet Kwaliteitsborging (Wkb), af te geven.

De Wkb schrijft voor dat binnen de bouwsector met een onafhankelijke kwaliteitsborger moet worden gewerkt. Deze kwaliteitsborger is verplicht om gebruik te maken van een toegelaten instrument om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving. Met behulp van KiK kunnen wij als kwaliteitsborger aantoonbaar voldoen aan alle kwaliteitseisen rond ieder bouwwerk. Denk daarbij aan wetgeving, private eisen en projectspecifieke eisen.

Wat levert de inzet van een kwaliteitsborger u op?

Als de Wet in werking treedt, wordt de rol van de gemeente beperkter. De gemeente toetst de stukken op het  bestemmingsplan, welstand en omgevingsveiligheid én controleert of een gecertificeerde kwaliteitsborger is aangewezen. Als het plan voldoet, kan de gemeente de vergunning verstrekken. Vanaf dat moment neemt de kwaliteitsborger de taken van de gemeente over voor wat betreft de beoordeling van de documenten en de controle op de uitvoering. Als deze voldoen, geeft de kwaliteitsborger de gemeente groen licht, zodat de uitvoering kan starten.
Het hangt dus van u af wanneer de uitvoering start.

Als kwaliteitsborger hebben wij een coördinerende functie en beschikken wij over de actuele kennis van de bouwregelgeving. Dit stelt ons in staat zowel in de voorbereiding als in de uitvoering voor u als kwaliteitsborger op te treden. In de voorbereiding kunnen wij uw tekeningen en berekeningen toetsen (nulmeting) en tijdens de uitvoering controleren wij of hetgeen is getekend ook juist is aangebracht. De kwaliteitsborger keurt de uitvoering en geeft aan wanneer het vastgoed in gebruik mag worden genomen. Op het moment dat specialistische kennis nodig is, kunnen wij een van onze partners inschakelen.
Uw verantwoordelijkheid wordt met de komst van deze nieuwe wet groter dan op dit moment.

Bouwfouten

Onjuist aangebrachte isolatie

Wat verandert er door de invoering van de Wet kwaliteitsborging?

 • Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet erop toe dat het bouwwerk voldoet aan de vergunningseisen.
 • De kwaliteitsborger neemt een groot deel van de controletaken van het bevoegd gezag over, voor wat betreft de vergunningplichtige onderdelen.
 • De bouwer/aannemer is ook jaren na de oplevering nog aansprakelijk te stellen.

 

Hoe bereidt u uw organisatie voor op de Wet kwaliteitsborging?

Wij kunnen uw organisatie voorbereiden op deze Wet en de bijkomende veranderingen. Dit kunnen wij op verschillende manieren voor u doen:

 • Kwaliteitsborging
  Wij kunnen onafhankelijk toetsen, controleren, inspecteren tijdens de voorbereiding, meten en toezicht houden (BRL 5019) tijdens de uitvoering op de werkzaamheden die wij in opdracht van u verrichten.
 • Kennis delen
  Wij kunnen uw personeel vertellen over de komende veranderingen. Wij bereiden een speciaal op maat gemaakte bijeenkomst voor waarin wij onze kennis op het gebied van kwaliteitsborging met uw organisatie delen.
  U krijgt inzichtelijk hoe wij uw organisatie op de aankomende veranderingen kunnen voorbereiden.
 • Procesondersteuning
  Hoe implementeert u de komende veranderingen in de toekomstige bouwprocessen? Wij denken graag met u mee over het inrichten van een passend proces voor kwaliteitsborging bij concrete projecten. Hoe zorgen we samen voor transparante processen waarin alle verantwoordelijkheden duidelijk zijn?
Brandveiligheidsinspectie | constatering onjuiste leidingdoorvoeren

Constatering onjuiste leidingdoorvoeren

Hoe verloopt het proces van een bouwproject conform de Wkb?

wkb_hoe_gaat_het_worden_als_de_wet_intreedt-600-400

Rol van de Opdrachtgever (vergunninghouder)

Voor Uitvoering

 • De kwaliteitsborger selecteren.
 • Het ontwerp beoordelen op het Programma van Eisen en/of het budget.
 • Vraagt de vergunning aan bij de gemeente via het OLO.
 • Bepaalt vanaf wanneer de kwaliteitsborger wordt ingezet.

Tijdens Uitvoering

 • De kwaliteitsborger inzetten.
 • De documenten aan de kwaliteitsborger leveren voor een kwaliteitscontrole volgens de Wkb.

Na Uitvoering

 • Het as-built-dossier opstellen en indienen bij de kwaliteitsborger.

 

Rol van de Gemeente

Voor Uitvoering

 • De stukken toetsen op het bestemmingsplan, Welstand en omgevingsveiligheid.
 • Controleren of een gecertificeerde kwaliteitsborger is aangewezen.
 • Vergunning afgeven om de verdere voorbereiding uit te werken.

Tijdens Uitvoering

 • Wordt een aantal keer door de kwaliteitsborger geïnformeerd over de voortgang van het proces.
 • Kan indien nodig op verzoek van de kwaliteitsborger het werk stilleggen.

Na Uitvoering

 • De woning vrijgeven op basis van het goedgekeurde as-built-dossier.

 

Rol van de Aannemer

Voor Uitvoering

 • Als de aannemer bij de voorbereiding is betrokken, dient hij met het proces mee te denken. Dit betreft met name de te verwachten aanpassingen tussen de vergunningsstukken en de uitvoeringsdocumenten.

Tijdens Uitvoering

 • Bouwt volgens de vergunning.
 • Meldt tijdig planaanpassingen en legt deze ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever/ kwaliteitsborger.
 • Zorgt gedurende de uitvoering voor de aanlevering van de as-built-documenten aan de opdrachtgever.

Na Uitvoering

 • Is ook na de oplevering aansprakelijk te stellen.
 • Kan op verzoek van de opdrachtgever het as-built-dossier opstellen en indienen bij de kwaliteitsborger. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het dossier.

 

Rol van de Kwaliteitsborger

Voor Uitvoering

 • Wordt door de opdrachtgever aangewezen.
 • Voert een kwaliteitscontrole volgens de Wkb uit, op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde stukken.

Tijdens Uitvoering

 • Controleert of de uitvoering aan de regelgeving voldoet, zoals bijvoorbeeld:
  ­- Controleren van de luchtdichtheid door middel van een blowerdoortest.
  ­- Controleren van de thermische schil (isolatie, glas, kozijnen, thermische lekken) door middel van een thermografisch onderzoek.
  – Controleren van de ventilatiecapaciteit.
  – Controleren van de plaatsing van de installaties (verwarming, tapwater, ventilatie, zonneboiler, enzovoort).
  – Controleren of de installaties overeenkomen met de EPC/BENG-berekeningen.
  – Steekproefsgewijs controleren van het geïnstalleerd vermogen.
 • Signaleert en deelt zijn bevindingen met de opdrachtgever/aannemer.
 • Als de bevindingen niet worden opgepakt, meldt hij dit bij de ambtenaar van de gemeente.
 • Controleert daarna vaker en nadrukkelijker de uitvoering van de werkzaamheden op de regelgeving.

Na Uitvoering

 • Controleert het as-built-dossier.

 

Alphaplan heeft Certificering volgens KOMO

Naar verwachting gaat de Wkb vanaf januari 2023 stapsgewijs in voor gevolgklasse 1, zoals grondgebonden woningen en bedrijfspanden van maximaal twee bouwlagen, vakantiehuizen, fietsbruggen en dergelijke. Om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen dan ook precies weten hoe het proces behoort te verlopen en wie waar verantwoordelijk voor is, mag dit jaar al met proefprojecten worden gestart. Het is zelfs essentieel om te ‘oefenen’ met projecten!! De proefprojecten worden door het ministerie van BZK ondersteund en gestimuleerd.

Door onze certificering zijn wij al in staat om proefprojecten te draaien. We zijn zelfs al met een aantal proefprojecten gestart. Hierdoor komen wij bij de inwerkingtreding van de wet niet voor verrassingen te staan en zijn we volledig klaar voor de invoering van de Wkb.

Rico Vermeij | hoofd projectvoorbereiding

Rico Vermeij
Hoofd Projectvoorbereiding
Neem contact op

(06) 553 95 244

Deze site maakt gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten