NEN 2580 Gebruiksoppervlak

 • Alles over de bepaling van het NEN 2580 gebruiksoppervlak (GO)

De Gebruiksoppervlakte (afkorting: GO) volgens NEN 2580

Vanaf 1 januari 2021 zijn woningcorporaties verplicht over de gebruiksoppervlaktes van al hun woningen te beschikken. Deze dienen conform de NEN 2580 te zijn opgesteld. Tot 2021 is het toegestaan om gebruik te maken van metrages, zoals opgenomen in het BAG-register of een meetinstructie van de waarderingskamer (WOZ). Doordat deze gegevens niet altijd even nauwkeurig zijn, wordt geadviseerd om nauwkeurige en gecontroleerde tekeningen te gebruiken.
De tekeningen mogen alleen door een tijdelijke medewerker van de corporatie en/of een daarvoor ingehuurde externe partij worden gemaakt. Wij bieden de mogelijkheid om een bestaand object snel en efficiënt te digitaliseren tot meetbare tekeningen en te verwerken tot een NEN 2580-meetrapport. De meetgegevens uit het NEN 2580-rapport kunnen ook worden gebruikt voor het berekenen van de energieprestatie / energie-index.

NEN 2580

Wat is de Gebruiksoppervlakte (GO)

De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte worden niet meegerekend:

 • De oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m in, met uitzondering van vloeren onder trappen en hellingbanen, welke laatste twee oppervlakten in zijn geheel wél worden gerekend tot de gebruiksoppervlakte;
 • Een trapgat, liftschacht of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m2;
 • Een vrijstaande bouwconstructie als de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2;
 • De vrijstaande bouwconstructie mag geen trap zijn: met andere woorden vloeroppervlakten onder trappen worden altijd wél meegerekend;
 • Een leidingschacht als de oppervlakte groter is dan 0,5 m2 een dragende (binnen) wand.

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel worden genegeerd als het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2.
De gebruiksoppervlakte is een grootheid die in het Bouwbesluit wordt gebruikt. De gebruiksoppervlakte is dat deel van de vloeroppervlakte dat direct gericht is op de doelstelling en het gebruik van het gebouw of van afzonderlijke delen van het gebouw. Van de gebruiksoppervlakte wordt een aantal ruimten en voorzieningen uitgezonderd, waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze qua bestemming en inrichting ongeschikt zijn als verblijfsruimte voor personen. De gebruiksoppervlakte moet per gebruiksfunctie worden bepaald.

Makelaars hanteren nu gebruiksoppervlak in plaats van woonoppervlak

Sinds 2009 is de gebruiksoppervlakte de nieuwe standaard waar makelaars mee werken. Dit is in de plaats gekomen van de vroeger veel gehanteerde woonoppervlakte. Dit begrip had als groot nadeel dat iedere makelaar daar zijn eigen perceptie bij had en zijn eigen interpretatie aan gaf. Voor woningen is in 2008 het energielabel in- gevoerd, en is het energielabel ook voor ander vastgoed in beeld. Het energielabel is gebaseerd op berekeningen inzake de energie-efficiency van het gebouw voor het beoogde gebruik. In de berekeningen wordt ook gerekend met de gebruiksoppervlakte. Een logische keus dus.

Toe te rekenen delen van de gebruiksoppervlakte gemeenschappelijke ruimten

De bepaalde gebruiksoppervlakte van een in een woongebouw gelegen woonfunctie respectievelijk een in logiesgebouw gelegen logiesfunctie wordt vermeerderd met een deel van de gebruiksoppervlakte van de in dat gebouw gelegen gemeenschappelijke ruimten waarop die woonfunctie respectievelijk logiesfunctie ia aangewezen. Dit is met inbegrip van de gemeenschappelijke verkeersruimten, maar dan moeten die gemeenschappelijke ruimten wel zijn opgevat als een groep van ruimten. De omvang van dat deel moet zijn bepaald naar evenredigheid van de omvang van de bepaalde gezamenlijke gebruiksoppervlakte van de op die gemeenschappelijk ruimte aangewezen woonfuncties onderscheidenlijk logiesfuncties.

Een stappenplan voor het toedelen van de gebruiksoppervlak is:

 1. Gebruiksoppervlakte sec per gebruiksfunctie per gebruikseenheid per bouwlaag.
 2. Gebruiksoppervlakte algemene/gemeenschappelijke ruimte op die bouwlaag bepalen.
 3. Rato aandeel komt bij gebruiksoppervlakte van die gebruikseenheid.
 4. Gebruiksoppervlakte algemene/gemeenschappelijke ruimten op gebouwniveau bepalen.
 5. Rato aandeel komt Gebruiksoppervlakte van de gebruikseenheid.
 6. Het gebruikersoppervlakte van de gebruikseenheid is de som van de gebruiksoppervlakte per bouwlaag.

Gebruiksoppervlakte van een gebouw

De gebruiksoppervlakte van een woongebouw of logiesgebouw is de som van de gebruiksoppervlakten van de in dat gebouw gelegen woonfuncties respectievelijk logiesfuncties. De gebruiksoppervlakte van een gebouw met meer dan één gebruiksfunctie, is de som van de gebruiksoppervlakten van de in dat gebouw gelegen gebruiksfuncties.

Freek Kroeders
hoofd Bouwkostenmanagement

Neem contact op

Deze site maakt gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten